Jak konserwować instalację fotowoltaiczną?

czyszczenie-paneli-fotowoltaika-inovativ

Instalacje fotowoltaiczne stały się popularne w ciągu ostatnich kilku lat. Coraz więcej gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych oraz firm decyduje się na montaż fotowoltaiki, co pomaga  osiągnąć wymierne korzyści związane głównie ze znacznym obniżeniem rachunków za energię elektryczną. Aby jednak takie instalacje efektywnie pracowały, pomocna jest ich prawidłowa pielęgnacja.

Prywatna elektrownia, czyli fotowoltaika domowa

panele-sloneczne-inovativ

Prywatna elektrownia dostarczająca darmowy prąd – czy to możliwe? Owszem, wystarczy tylko zatrudnić fachową firmę do montażu instalacji fotowoltaicznej, wykorzystującej  promieniowanie słoneczne do wytworzenia energii elektrycznej. Firma dopełni formalności i już możemy korzystać z bezpłatnej energii w naszym domu.

Czym jest fotowoltaika?

[et_pb_section admin_label=”section”] [et_pb_row admin_label=”row”] [et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”]Fotowoltaika to pokrótce proces przetwarzania promieniowania słonecznego na prąd elektryczny z wykorzystaniem zjawiska fotowoltaicznego. W dużym uproszczeniu energia jaką dostarcza promieniowanie ze słońca wzbudza przepływ elektronów w ogniwie fotowoltaicznym, najczęściej wykonanym z krzemu w formie krystalicznej. Ogniwa krzemowe są łączone cienkimi przewodami w matrycę składającą się z około 60  …

Jak zbudowana jest i jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Opis budowy instalacji fotowoltaicznej powinniśmy rozpocząć od modułów fotowoltaicznych, które to zamieniają energię pochodzącą ze słońca na prąd elektryczny. One właśnie, połączone w panele fotowoltaiczne są odpowiedzialne za pozyskanie energii elektrycznej dla naszego domu lub firmy. Pojedynczy moduł produkuje prąd stały o napięciu około 38V oraz generuje moc około 270Wp w zależności od jego rodzaju.  …

Instalacja fotowoltaiczna sieciowa (on-grid)

W tym typie instalacji sieć energetyczna jest traktowana jako magazyn nadwyżek energii wyprodukowanych w słoneczne i długie letnie dni. Jest to najbardziej popularny rodzaj instalacji, ze względu na brak kosztownych akumulatorów oraz bardzo korzystne warunki rozliczeń z zakładem energetycznym poprzez bilansowanie energii. Falownik podłączony jest do sieci energetycznej poprzez instalację elektryczną budynku. W tym przypadku  …

Instalacja fotowoltaiczna autonomiczna (off-grid)

W tym typie instalacji medium magazynującym nadwyżki z produkcji w ciągu dnia są akumulatory. Rozwiązania autonomiczne są najpopularniejsze w przypadku systemów oświetlenia ogrodu, pomieszczeń gospodarczych lub reklam wielkoformatowych. Dzięki instalacji off-grid możemy zapewnić zasilanie tam gdzie nie ma dostępu do sieci lub jest on utrudniony. Falownik w tego typu instalacjach służy głównie do zamiany prądu  …

Instalacja fotowoltaiczna hybrydowa

Ten typ instalacji fotowoltaicznej łączy w sobie funkcjonalność instalacji sieciowej i niezależność autonomicznej. Falownik jest podłączony zarówno do sieci jak i do akumulatorów. Z magazynu energii można w tym wypadku korzystać w dwojaki sposób. Prąd zgromadzony w ciągu dnia w akumulatorach może być wykorzystany w nocy i dzięki temu zmniejszyć ilość energii oddawanej do sieci  …

Podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej

Instalacje podłączane na zasadzie zgłoszenia do dystrybutora sieci noszą miano mikroinstalacji. Mikroinstalacja może posiadać maksymalna moc zainstalowaną 40 kW. Mikroinstalacje nie wymagają warunków przyłączeniowych oraz umożliwiają bilansowanie energii. Po zgłoszeniu mikroinstalacji do operatora podpisujemy nowa umowę kompleksową obejmującą rozliczenie energii pobranej i oddanej do sieci. Następnie dystrybutor wymienia licznik na dwukierunkowy, który pozwoli określić ile  …

Bilansowanie energii

Bilansowaniem energii nazywamy szczególny sposób rozliczania się z zakładem energetycznym w przypadku gdy nie tylko pobieramy energię ale również oddajemy ją np. w słoneczny dzień z instalacji fotowoltaicznej. Rozliczenie to ma formę bezgotówkową i przeprowadzane jest co pół roku w czerwcu oraz grudniu. W uproszczeniu wygląda to tak: Dom zasila energia z instalacji fotowoltaicznej w  …

Solary, fotowolty, fotowoltanika, kolektory… czym tak naprawdę są i czym się różnią?

W internecie i mowie potocznej funkcjonuje wiele określeń, które nie są poprawne, ani nie są poprawnie stosowane. Wprowadzają tym samym chaos informacyjny i nie pozwalają rzetelnie zająć się tematem energii ze słońca. Warto zacząć od tego, że „solary, kolektory” odnoszą się do zupełnie innego urządzenia niż np. „fotowolty, fotowoltanika, panele słoneczne”. W pierwszym przypadku mówimy  …