Instalacja fotowoltaiczna sieciowa (on-grid)

W tym typie instalacji sieć energetyczna jest traktowana jako magazyn nadwyżek energii wyprodukowanych w słoneczne i długie letnie dni. Jest to najbardziej popularny rodzaj instalacji, ze względu na brak kosztownych akumulatorów oraz bardzo korzystne warunki rozliczeń z zakładem energetycznym poprzez bilansowanie energii.

Falownik podłączony jest do sieci energetycznej poprzez instalację elektryczną budynku. W tym przypadku ostatnim elementem instalacji jest licznik dwukierunkowy, który po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej instaluje zakład energetyczny na swój koszt. Oblicza on ile energii elektrycznej pobieramy z sieci, a ile oddajemy do niej gdy instalacja wyprodukuje więcej niż potrzebujemy. Na podstawie odczytów z licznika przeprowadzane jest bilansowanie energii.