Finansowanie + Dotacje to świetne rozwiązanie

Finansowanie – Kredyt dla Domu
Kredyt dla Gospodarstw Domowych

Finansowanie – Kredyt dla Domu

Zamiast miesięcznie płacić za nieustannie rosnące rachunki za prąd,
lepiej zainwestuj w Fotowoltaikę.
Możliwość uproszczenia finansowania przez Kredyt z współpracującymi z nami bankami BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.

Kredyt BNP
Kredyt Santander
Finansowanie – Leasing dla Firm
Leasing dla Firm

Finansowanie – Leasing dla Firm

Możliwość uproszczenia finansowania przez Leasing z współpracującymi z nami bankami Millenium Leasing Sp. z o.o.Idea Getin Leasing S.A. oraz PKO BP S.A

Leasing-Millenium
Leasing-IdeaGetin
Leasing-PKO

Dofinansowania w Warszawie i woj. mazowieckim

Dla Domu i Firmy.

Kredyt – Leasing – Dotacja

Kompleksowo zadbamy o Twoje finansowanie.

Fotowoltaika to przyszłość energetyki nie tylko w Polsce ale i na świecie. Aby zachęcić do korzystania z odnawialnych źródeł energii zarówno rząd jak i samorządy wprowadziły różne możliwości dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej. Koszty początkowe są często przeszkodą dla przyszłych prosumentów. Dlatego też warto rozważyć skorzystanie w dotacji lub innych form dofinansowania. Pomagamy naszym klientom uzyskać jak największe dofinansowania do ich instalacji fotowoltaicznych.

Zarówno w Warszawie, jak i na Mazowszu istnieje kilka możliwości dofinansowania do powstającej instalacji fotowoltaicznej. Do najważniejszych należą następujące. 

Skontaktuj się z nami już dziś.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Wyślij Zapytanie 731 315 889
Wyślij Zapytanie 731 315 889

Program
“Mój Prąd 3.0”

Dla osób fizycznych. 

III nabór dotacji 2021

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii za pomocą instalacji fotowoltaicznych. Mogą z niego skorzystać zarówno osoby fizyczne, które produkują prąd na potrzeby własne (mieszkaniowe), jak również Ci, którzy mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

Kiedy można złożyć wniosek? 

Nabór wniosków rozpoczął się 01.07.2021 i potrwa do 22.12.2021 lub do wyczerpania alokacji budżetu.
Wniosek można złożyć wyłącznie online 
Kompleksowo zadbamy o Twoje finansowanie.

Warunki skorzystania z Programu: 

Z dotacji można skorzystać jeśli:

 1. Posiadasz instalację fotowoltaiczną o mocy 2-10 kW
 2. Instalacja jest zamontowana i podłączona do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucji)
 3. Instalacja nie jest modernizowana, a zakładana po raz pierwszy
 4. Instalacja została zamontowana po 31 stycznia 2020 r. 
 5. Dotacja przysługuje tylko projektom zakończonym

Ile będzie wynosić dofinansowanie? 

Oficjalna maksymalna kwota dofinansowania w programie Mój Prąd 3.0 wynosi 3 000,00 PLN Wiadomo, że w odróżnieniu od lat poprzednich dofinansowanie będzie realizowane w ramach środków unijnych, nie krajowych. 

Ze względu na wysokie zainteresowanie, budżet dotacji szybko się wyczerpuje.

 

Program „Mój Prąd 3.0” a Ulga Termomodernizacyjna

Co ważne skorzystanie z programu „Mój Prąd 3.0” nie wyklucza skorzystania z Ulgi Termomodernizacyjnej. Trzeba jednak pamiętać, żeby doliczyć dotację z programu do podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym za rok 2021. 

Więcej informacji o programie znajdą Państwo tutaj:
http://nfosigw.gov.pl/

Skontaktuj się z nami już dziś.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Wyślij Zapytanie 731 315 889
Wyślij Zapytanie 731 315 889

Ulga w podatku dochodowym

Dla osób fizycznych i firm

Ulga Termomodernizacyjna PIT36l 

Mogą z niej skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy ponieśli koszty związane ze spadkiem zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie do ulepszenia domu oraz rozliczają się na zasadach ogólnych wg. stawek 17% i 32% lub podatku liniowego (19%)

Maksymalnie ulga może wynieść do 53 000 PLN. Kwota zależy jednak od progu podatkowego w którym rozlicza się inwestor. 

Ulga przysługuje również w sytuacji, gdy panele zamontowane są na innym budynku niż mieszkalny (budynek gospodarczy/ garaż) lecz służy budynkowi mieszkalnemu. 

Ulga nie będzie przyznana na dom jednorodzinny będący w trakcie budowy. 

Co można rozliczyć w ramach ulgi? 

 • Wykonanie audytu energetycznego przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych
 • Analizę termograficzną budynku
 • Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami. 
 • Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej (ptaki) i chiropterologicznej (nietoperze) 
 • Docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych czy fundamentów
 • Wymiana stolarki zewnętrznej np. Okna, Drzwi Balkonowe, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe etc. 
 • Wymiana lub wykonanie instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.
 • Montaż kotła gazowego kondensacyjnego
 • Montaż kotła olejowego kondensacyjnego
 • Montaż pompy ciepła
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej
 • Uruchomienie regulacja źródła ciepła i analiza spalin
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji 
 • Demontaż źródła ciepła na paliwa stałe. 

Okres w którym można rozliczyć ulgę wynosi 6 lat od momentu poniesienia pierwszego wydatku.

Skontaktuj się z nami już dziś.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Wyślij Zapytanie 731 315 889
Wyślij Zapytanie 731 315 889

Program “Czyste Powietrze”

Dla osób fizycznych i firm

Program ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce, gdyż ta pomimo wprowadzania rozwiązań proekologicznych systematycznie się pogarsza. Cel ten będzie można osiągnąć poprzez wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe sposoby pozyskiwania ciepła i energii, w tym na instalację fotowoltaiczne. 

W ramach programu wyróżnia się dwie formy dofinansowania – podstawową i podwyższoną. W obu wypadkach przy instalacji fotowoltaiki kwota dotacji wynosi 5000 PLN. 

Poziom podstawowy przeznaczony jest dla osób fizycznych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego, jeśli ich dochód nie przekracza 100 000 PLN rocznie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30 000 PLN jeśli w projekcie jest instalacja fotowoltaiczna. W innym wypadku jest to 25 000 PLN

Poziom podwyższony to coś z czego mogą skorzystać osoby fizyczne- właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych, jeśli ich dochód miesięczny nie przekracza 1960 PLN w jednoosobowym gospodarstwie i 1400 PLN w wieloosobowym. Mogą z niego skorzystać również firmy jeśli ich przychód nie przekracza 30 minimalnych wynagrodzeń o pracę. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 37 000 PLN jeśli inwestycja zawiera instalację fotowoltaiczną, lub 32 000 PLN jeśli takowej nie posiada. 

Więcej informacji o programie tutaj: 
http://www.czystepowietrze.gov.pl/

Program “Energia Plus”

Dla firm

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.

Z programu mogą skorzystać Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą. Dofinansowane mogą być instalację o mocy do 500 kW.  Możliwe są dwie formy dofinansowania. 

 • Dofinansowanie w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych
 • Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych w wypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii technologie ORC

Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo tutaj:
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-ii-wnioskow-2020-2021/ 

Program “Agroenergia”

Dla osób fizycznych i firm

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Dofinansowane są instalację fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe i pompy ciepła. 

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne mające prawo własności lub dzierżawy nieruchomości rolnej (rolnicy), Musi posiadać gospodarstwo rolne i prowadzić je osobiście przez minimum rok przed rozpoczęciem starań o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła. Gospodarstwo musi mieć min. 1 a maksymalnie 300 hektarów. 

O dofinansowanie może się też ubiegać osoba prawna (firma), która minimum od roku prowadzi działalność rolniczą lub w zakresie usług rolnych. Podobnie jak w wypadku osób fizycznych gospodarstwo nie może być mniejsze niż 1 i większe niż 300 hektarów. 

Jakie warunki muszą być spełnione?

 • Nie można rozpocząć inwestycji przed przystąpieniem do programu
 • Dofinansowana instalacja musi być użytkowana min. 3 lata od jej uruchomienia
 • NIE MOŻNA korzystać z innych niż Agroenergia dofinansowań. 

 

Co można sfinansować?

 • Instalację Fotowoltaiczną o łącznej mocy łącznej od 10kW do 50kW
 • Turbiny wiatrowe o mocy od 10 kW do 50 kW
 • Instalację łączącej fotowoltaikę lub turbinę wiatrową z pompą ciepła (konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego)

 

W ramach tych przedsięwzięć jest lista kosztów kwalifikowanych, które podlegają dofinansowaniu. Należą do nich np. 

 • Koszty zakupu, montażu i odbioru instalacji.
 • Opłaty za wykonanie audytu energetycznego.
 • Koszty wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko, planu budowlanego, planu ochrony oraz studium wykonalności. (jeśli łącznie ich koszty nie przekraczają 10 proc. kosztów kwalifikowanych w inwestycji).
 • Cena nadzoru inwestorskiego i nadzorczego, jeśli nie przekracza ona 3 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych. 
 • Wynagrodzenie ekip budowlanych, koszty materiałów, narzędzi i niezbędnej infrastyuktury. 

 

Ile wynosi dofinansowanie? 

Dofinansowanie może wynieść do 20 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia
(do 25 000 PLN ) przy czym uzależnione jest od mocy instalacji

 • Instalacja 10 – 30 kW – do 20% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 000 PLN
 • Instalacja 30 – 50 kW – do 13% kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż
  25 000 PLN
 • Instalacja hybrydowa (moc obliczana na podstawie osiągów zastosowanych urządzeń) jest dotowana dodatkiem w wysokości 10 000 PLN 

 

Aktualizacja 2021: 
W grudniu 2020 zakończył się nabór wniosków do poprzedniej edycji programu. Wg strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nowe wnioski będzie można składać od czerwca 2021 a ich nabór zakończy się w III kwartale b.r. 

Więcej o programie można przeczytać tutaj:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Dla osób fizycznych i firm

Z ulgi mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne jak i firmy prowadzące działalność rolną i odprowadzające podatek rolny.

Najważniejsze informację o uldze:

 • Dotyczy tylko zakończonych inwestycji.
 • Może być zastosowana tylko w gminie, gdzie zamontowano instalację fotowoltaiczną.
 • Maksymalna kwota odliczenia to 25% kosztów inwestycji udokumentowanych rachunkami i /lub fakturami.
 • Ulga może zostać rozliczona maksymalnie w okresie 15 lat
 • Ulga przechodzi na następców podatnika 
 • Ulgi nie można łączyć z innymi formami dofinansowania do inwestycji 

Przykład:

Jeśli rolnik ma do zapłaty 5000 PLN podatku rolnego a kwota inwestycji wynosi 50 000 PLN, to zgodnie z rachunkiem można odliczyć 25% inwestycji, czyli 12 500 PLN. Oznacza to, że rolnik może nie płacić podatku rolnego przez okres 2,5 roku i w ten sposób zaoszczędzi kwotę odliczenia. 

Dotacja w M. St. Warszawa

Dla osób fizycznych

Na terenie miasta stołecznego Warszawy podanie o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej można składać od września aż do marca kolejnego roku.

Maksymalna wysokość dotacji, jaką można otrzymać, kształtuje się zwykle na poziomie ok. 40% całkowitej wartości inwestycji w panele słoneczne.

Niższy koszt instalacji fotowoltaicznej
=
jeszcze większa opłacalność systemu paneli słonecznych

Jak widać możliwości uzyskania dotacji na systemy fotowoltaiczne jest wiele. Warto zainteresować się nimi już teraz i zaplanować montaż swojej instalacji z odpowiednim wyprzedzeniem. W rezultacie koszty instalacji paneli można znacząco ograniczyć, dzięki czemu zwrot z inwestycji będzie jeszcze większy – a korzystanie z energii słonecznej na co dzień: jeszcze bardziej opłacalne.

Skontaktuj się z nami już dziś.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania,
a co ważniejsze – komleksowo zadbamy o Twoje finansowanie.

Wyślij Zapytanie 731 315 889
Wyślij Zapytanie 731 315 889