Finansowanie + Dotacje to świetne rozwiązanie

Kredyt dla Gospodarstw Domowych

Finansowanie – Kredyt dla Domu

Zamiast miesięcznie płacić za nieustannie rosnące rachunki za prąd,
lepiej zainwestuj w Fotowoltaikę.
Możliwość uproszczenia finansowania przez Kredyt z współpracującymi z nami bankami BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.

Kredyt BNP
Kredyt Santander
Leasing dla Firm

Finansowanie – Leasing dla Firm

Możliwość uproszczenia finansowania przez Leasing z współpracującymi z nami bankami Millenium Leasing Sp. z o.o., Idea Getin Leasing S.A, Santander Leasing S.A. i VB Leasing S.A.

Dofinansowania w Warszawie i woj. mazowieckim

Dla Domu i Firmy.

Kredyt – Leasing – Dotacja

Kompleksowo zadbamy o Twoje finansowanie.

Fotowoltaika to przyszłość energetyki nie tylko w Polsce ale i na świecie. Aby zachęcić do korzystania z odnawialnych źródeł energii zarówno rząd jak i samorządy wprowadziły różne możliwości dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej. Koszty początkowe są często przeszkodą dla przyszłych prosumentów. Dlatego też warto rozważyć skorzystanie w dotacji lub innych form dofinansowania. Pomagamy naszym klientom uzyskać jak największe dofinansowania do ich instalacji fotowoltaicznych.

Zarówno w Warszawie, jak i na Mazowszu istnieje kilka możliwości dofinansowania do powstającej instalacji fotowoltaicznej. Do najważniejszych należą następujące. 

Skontaktuj się z nami już dziś.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Wyślij Zapytanie 731 315 889
Wyślij Zapytanie 731 315 889

Program
“Mój Prąd 5.0”

Dla osób fizycznych. 

V nabór dotacji 2023

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii za pomocą instalacji fotowoltaicznych. Mogą z niego skorzystać zarówno osoby fizyczne, które produkują prąd na potrzeby własne (mieszkaniowe), jak również Ci, którzy mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

Kiedy można złożyć wniosek? 

Nabór wniosków rozpoczął się 22.04.2023 i potrwa do 31.12.2023 lub do wyczerpania alokacji budżetu.
Wniosek można złożyć wyłącznie online 
Kompleksowo zadbamy o Twoje finansowanie.

Warunki skorzystania z Programu: 

Z dotacji można skorzystać jeśli:

 1. Posiadasz instalację fotowoltaiczną o mocy 2-10 kW
 2. Instalacja jest zamontowana i podłączona do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucji)
 3. Instalacja nie jest modernizowana, a zakładana po raz pierwszy
 4. Instalacja została zamontowana po 31 stycznia 2020 r. 
 5. Dotacja przysługuje tylko projektom zakończonym

Ile będzie wynosić dofinansowanie? 

Oficjalna maksymalna kwota dofinansowania w programie Mój Prąd 5.0 wynosi 6 000,00 PLN, a w przypadku instalacji z urządzeniami dodatkowymi (np. magazyn energii, magazyn ciepła, systemy HEMS/EMS, kolektory słoneczne) wynosi 7 000,00 PLN za fotowoltaikę i osobno za wyżej wskazane urządzenia.

Ze względu na wysokie zainteresowanie, budżet dotacji szybko się wyczerpuje.

 

 

Program „Mój Prąd 5.0” a Ulga Termomodernizacyjna

Co ważne skorzystanie z programu „Mój Prąd 5.0” nie wyklucza skorzystania z Ulgi Termomodernizacyjnej. Trzeba jednak pamiętać, żeby doliczyć dotację z programu do podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym za rok 2023. 

Więcej informacji o programie znajdą Państwo tutaj:
http://nfosigw.gov.pl/

Skontaktuj się z nami już dziś.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Wyślij Zapytanie 731 315 889
Wyślij Zapytanie 731 315 889

Ulga w podatku dochodowym

Dla osób fizycznych i firm

Ulga Termomodernizacyjna PIT36l 

Mogą z niej skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy ponieśli koszty związane ze spadkiem zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie do ulepszenia domu oraz rozliczają się na zasadach ogólnych wg. stawek 12% i 32% lub podatku liniowego (19%)

Maksymalnie ulga może wynieść do 53 000 PLN. Kwota zależy jednak od progu podatkowego w którym rozlicza się inwestor. 

Ulga przysługuje również w sytuacji, gdy panele zamontowane są na innym budynku niż mieszkalny (budynek gospodarczy/ garaż) lecz służy budynkowi mieszkalnemu. 

Ulga nie będzie przyznana na dom jednorodzinny będący w trakcie budowy. 

Co można rozliczyć w ramach ulgi? 

 • Wykonanie audytu energetycznego przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych
 • Analizę termograficzną budynku
 • Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami. 
 • Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej (ptaki) i chiropterologicznej (nietoperze) 
 • Docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych czy fundamentów
 • Wymiana stolarki zewnętrznej np. Okna, Drzwi Balkonowe, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe etc. 
 • Wymiana lub wykonanie instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.
 • Montaż kotła gazowego kondensacyjnego
 • Montaż kotła olejowego kondensacyjnego
 • Montaż pompy ciepła
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej
 • Uruchomienie regulacja źródła ciepła i analiza spalin
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji 
 • Demontaż źródła ciepła na paliwa stałe. 

Okres w którym można rozliczyć ulgę wynosi 6 lat od momentu poniesienia pierwszego wydatku.

Skontaktuj się z nami już dziś.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Wyślij Zapytanie 731 315 889
Wyślij Zapytanie 731 315 889

Program “Czyste Powietrze”

Dla osób fizycznych i firm

Program ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce, gdyż ta pomimo wprowadzania rozwiązań proekologicznych systematycznie się pogarsza. Cel ten będzie można osiągnąć poprzez wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe sposoby pozyskiwania ciepła i energii, w tym na instalację fotowoltaiczne. 

W ramach programu wyróżnia się trzy formy dofinansowania – podstawową, podwyższoną i najwyższą. Kwoty dofinansowania wynoszą odpowiednio: 6 000 PLN, 9 000 PLN i 15 000 PLN.


Poziom podstawowy przeznaczony jest dla osób fizycznych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego, jeśli ich dochód nie przekracza 135 000 PLN rocznie.


Poziom podwyższony to coś z czego mogą skorzystać osoby fizyczne- właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych, jeśli ich dochód miesięczny nie przekracza 2651 PLN w jednoosobowym gospodarstwie i 1894 PLN w wieloosobowym. Mogą z niego skorzystać również firmy jeśli ich przychód nie przekracza 40 minimalnych wynagrodzeń o pracę.


Poziom najwyższy to coś z czego mogą skorzystać osoby fizyczne- właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych, jeśli ich dochód miesięczny nie przekracza 1526 PLN w jednoosobowym gospodarstwie i 1090 PLN w wieloosobowym. Mogą z niego skorzystać również firmy jeśli ich przychód nie przekracza 20 minimalnych wynagrodzeń o pracę.

Więcej informacji o programie tutaj: 
http://www.czystepowietrze.gov.pl/

Program “Energia Plus”

Dla firm

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.

Z programu mogą skorzystać Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą. Dofinansowane mogą być instalację o mocy do 500 kW. Dofinansowanie występuje w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo tutaj:
https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-energia-plus

Program “Agroenergia”

Dla osób fizycznych i firm

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Dofinansowane są instalację fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe i pompy ciepła. 

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne mające prawo własności lub dzierżawy nieruchomości rolnej (rolnicy), Musi posiadać gospodarstwo rolne i prowadzić je osobiście przez minimum rok przed rozpoczęciem starań o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła. Gospodarstwo musi mieć min. 1 a maksymalnie 300 hektarów. 

O dofinansowanie może się też ubiegać osoba prawna (firma), która minimum od roku prowadzi działalność rolniczą lub w zakresie usług rolnych. Podobnie jak w wypadku osób fizycznych gospodarstwo nie może być mniejsze niż 1 i większe niż 300 hektarów. 

Jakie warunki muszą być spełnione?

 • Nie można rozpocząć inwestycji przed przystąpieniem do programu
 • Dofinansowana instalacja musi być użytkowana min. 3 lata od jej uruchomienia
 • NIE MOŻNA korzystać z innych niż Agroenergia dofinansowań. 

 

Co można sfinansować?

 • Instalację Fotowoltaiczną o łącznej mocy łącznej od 10kW do 50kW
 • Turbiny wiatrowe o mocy od 10 kW do 50 kW
 • Instalację łączącej fotowoltaikę lub turbinę wiatrową z pompą ciepła (konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego)

 

W ramach tych przedsięwzięć jest lista kosztów kwalifikowanych, które podlegają dofinansowaniu. Należą do nich np. 

 • Koszty zakupu, montażu i odbioru instalacji.
 • Opłaty za wykonanie audytu energetycznego.
 • Koszty wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko, planu budowlanego, planu ochrony oraz studium wykonalności. (jeśli łącznie ich koszty nie przekraczają 10 proc. kosztów kwalifikowanych w inwestycji).
 • Cena nadzoru inwestorskiego i nadzorczego, jeśli nie przekracza ona 3 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych. 
 • Wynagrodzenie ekip budowlanych, koszty materiałów, narzędzi i niezbędnej infrastyuktury. 

 

Ile wynosi dofinansowanie? 

Dofinansowanie może wynieść do 20 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia
(do 25 000 PLN ) przy czym uzależnione jest od mocy instalacji

 • Instalacja 10 – 30 kW – do 20% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 000 PLN
 • Instalacja 30 – 50 kW – do 13% kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż
  25 000 PLN
 • Instalacja hybrydowa (moc obliczana na podstawie osiągów zastosowanych urządzeń) jest dotowana dodatkiem w wysokości 10 000 PLN 

 

Aktualizacja 2021: 
W grudniu 2020 zakończył się nabór wniosków do poprzedniej edycji programu. Wg strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nowe wnioski będzie można składać od czerwca 2021 a ich nabór zakończy się w III kwartale b.r. 

Więcej o programie można przeczytać tutaj:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Dla osób fizycznych i firm

Z ulgi mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne jak i firmy prowadzące działalność rolną i odprowadzające podatek rolny.

Najważniejsze informację o uldze:

 • Dotyczy tylko zakończonych inwestycji.
 • Może być zastosowana tylko w gminie, gdzie zamontowano instalację fotowoltaiczną.
 • Maksymalna kwota odliczenia to 25% kosztów inwestycji udokumentowanych rachunkami i /lub fakturami.
 • Ulga może zostać rozliczona maksymalnie w okresie 15 lat
 • Ulga przechodzi na następców podatnika 
 • Ulgi nie można łączyć z innymi formami dofinansowania do inwestycji 

Przykład:

Jeśli rolnik ma do zapłaty 5000 PLN podatku rolnego a kwota inwestycji wynosi 50 000 PLN, to zgodnie z rachunkiem można odliczyć 25% inwestycji, czyli 12 500 PLN. Oznacza to, że rolnik może nie płacić podatku rolnego przez okres 2,5 roku i w ten sposób zaoszczędzi kwotę odliczenia. 

Dotacja w M. St. Warszawa

Dla osób fizycznych

Na terenie miasta stołecznego Warszawy kolejny nabór rozpocznie się 1 września 2023 r.
Maksymalna wysokość dotacji, jaką można otrzymać, wynosi do 15 000 PLN (ale nie więcej niż 1500 PLN/kW).

Więcej o dotacji można przeczytać tutaj:

https://warszawa19115.pl/web/guest/-/dotacje-dla-mieszkancow-na-realizacje-inwestycji-polegajacych-na-wykorzystaniu-lokalnych-zrodel-energii-odnawialnej-

Niższy koszt instalacji fotowoltaicznej
=
jeszcze większa opłacalność systemu paneli słonecznych

Jak widać możliwości uzyskania dotacji na systemy fotowoltaiczne jest wiele. Warto zainteresować się nimi już teraz i zaplanować montaż swojej instalacji z odpowiednim wyprzedzeniem. W rezultacie koszty instalacji paneli można znacząco ograniczyć, dzięki czemu zwrot z inwestycji będzie jeszcze większy – a korzystanie z energii słonecznej na co dzień: jeszcze bardziej opłacalne.

Skontaktuj się z nami już dziś.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania,
a co ważniejsze – komleksowo zadbamy o Twoje finansowanie.

Wyślij Zapytanie 731 315 889
Wyślij Zapytanie 731 315 889