Solary, fotowolty, fotowoltanika, kolektory… czym tak naprawdę są i czym się różnią?

W internecie i mowie potocznej funkcjonuje wiele określeń, które nie są poprawne, ani nie są poprawnie stosowane. Wprowadzają tym samym chaos informacyjny i nie pozwalają rzetelnie zająć się tematem energii ze słońca.

Warto zacząć od tego, że „solary, kolektory” odnoszą się do zupełnie innego urządzenia niż np. „fotowolty, fotowoltanika, panele słoneczne”. W pierwszym przypadku mówimy o kolektorach słonecznych, w których energia pochodząca z promieniowania słonecznego wykorzystywana jest do podgrzania czynnika, a następnie wody. W związku z czym można je zakwalifikować do instalacji hydraulicznych. W drugim przypadku mówimy o instalacjach fotowoltaicznych gdzie promieniowanie słoneczne wykorzystywane jest do produkcji prądu. I jest to instalacja elektryczna. Dlatego właśnie nazewnictwo jest w tym przypadku ważne. Kolektory słoneczne i moduły fotowoltaiczne mają inną zasadę działania, inne wymagania instalacyjne i eksploatacyjne.