Bilansowanie energii

Bilansowaniem energii nazywamy szczególny sposób rozliczania się z zakładem energetycznym w przypadku gdy nie tylko pobieramy energię ale również oddajemy ją np. w słoneczny dzień z instalacji fotowoltaicznej.

Rozliczenie to ma formę bezgotówkową i przeprowadzane jest co pół roku w czerwcu oraz grudniu. W uproszczeniu wygląda to tak:

Dom zasila energia z instalacji fotowoltaicznej w ciągu dnia oraz energia z sieci w nocy oraz wtedy gdy słońca jest zbyt mało. W słoneczne letnie dni instalacja produkuje więcej niż gospodarstwo domowe może zużyć. Nadwyżki trafiają do sieci.

Po pół roku zakład energetyczny sprawdza ile pobraliśmy energii i odejmuje od tej ilości 80% (70% dla instalacji od 10 do 40 kW) energii którą nasza instalacja oddała do sieci. Na rachunku pozostają opłaty stałe i to co zostanie po zbilansowaniu. W praktyce… niewiele.