Jak zbudowana jest i jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Opis budowy instalacji fotowoltaicznej powinniśmy rozpocząć od modułów fotowoltaicznych, które to zamieniają energię pochodzącą ze słońca na prąd elektryczny. One właśnie, połączone w panele fotowoltaiczne są odpowiedzialne za pozyskanie energii elektrycznej dla naszego domu lub firmy. Pojedynczy moduł produkuje prąd stały o napięciu około 38V oraz generuje moc około 270Wp w zależności od jego rodzaju. Oznacza to, że w dużym przybliżeniu potrzebujemy 4 modułów by wygenerować 1 kW mocy w słoneczny dzień. W zależności od zapotrzebowania budynku oraz ilości dostępnego miejsca na dachu przygotowujemy panel bądź panele o odpowiedniej ilości modułów. Uzyskany z nich prąd stały sprowadzamy kablami solarnymi do falownika. Kable solarne charakteryzują się izolacją odporną na promieniowanie UV które działa degradująco na większość tworzyw sztucznych. Falownik jest „sercem” instalacji fotowoltaicznej i odpowiada za przetworzenie prądu stałego na przemienny, który dostarcza do sieci budynku. Bardzo często falowniki mają dodatkowo możliwość monitorowania instalacji oraz łączenia się z internetem, dzięki czemu możemy w każdej chwili sprawdzić ile energii pozyskujemy ze słońca. Falownik zarówno od strony modułów (DC) jak i od strony sieci (AC) jest chroniony zabezpieczeniami przeciw przepięciowymi. W zależności od tego jak i czy w ogóle falownik jest podłączony do sieci możemy rozróżnić trzy podstawowe typy instalacji fotowoltaicznych: