Ekologia – Inwestycja – Produkcja

Farmy Fotowoltaiczne

Wyślij Zapytanie 731 315 889
Wyślij Zapytanie 731 315 889

Ekologia – Inwestycja – Produkcja

Farmy Fotowoltaiczne

Wyślij Zapytanie 731 315 889
Wyślij Zapytanie 731 315 889
LOGO_Partner-Fronius
IN.LOGO_Partner-SunLink
IN.LOGO_Partner-solaredge
IN.LOGO_Partner-LG
IN.LOGO_Partner-Webasto
IN.LOGO_Partner-Corab
IN.LOGO_Partner-BrukBet
IN.LOGO_Partner-Hyundai-Energy
LOGO_Partner-Fronius
IN.LOGO_Partner-SunLink
IN.LOGO_Partner-solaredge
IN.LOGO_Partner-LG
IN.LOGO_Partner-Webasto
IN.LOGO_Partner-Corab
IN.LOGO_Partner-BrukBet
IN.LOGO_Partner-Hyundai-Energy
Chroń środowisko

Zainwestuj w czystą energię.

Farmy fotowoltaiczne to wydzielone obszary z instalacjami do zamiany energii słonecznej w energię elektryczną. Pomimo tego, że są najbardziej efektywne w słoneczne, bezchmurne dni to mają potencjał na zastąpienie dzisiejszych źródeł energii i zaspokojenie większości potrzeb energetycznych człowieka.

Elektrownie fotowoltaiczne to przyszłość światowej energetyki.  Dlatego też zachęcamy potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców do budowania farm fotowoltaicznych.

Dla inwestorów, którzy nie mają swoich gruntów najkorzystniej jest wydzierżawić ją od właścicieli gospodarstw rolnych. W ten sposób rolnicy dostają możliwość uzyskania pewnych stałych przychodów z gruntu, a inwestor zyskuje teren pod swoją instalację. 

Zamów bezpłatny Audyt.

Wyślij Zapytanie 731 315 889
Wyślij Zapytanie 731 315 889
Masz własny grunt?

Idealna działka na farmę fotowoltaiczną.

 • Minimalna powierzchnia 1,5 ha

 • Działka blisko sieci średniego napięcia (ok. 200 m)

 • Płaski teren bez zacienień wysokich drzew czy budynków, które ograniczyłyby dostęp do promieni słonecznych. 

 • Działka posiadająca niską klasę gleby. Możliwość zagospodarowania nieużytków rolnych 

 • Oddalona od terenów zalewowych i narażonych na podtopienia

 • Brak planu zagospodarowania przestrzennego, lub wpis zezwalający na inwestycję zabudowy fotowoltaicznej  

Zamów bezpłatny Audyt.

Wyślij Zapytanie 731 315 889
Wyślij Zapytanie 731 315 889
Inwestycja krok po kroku. 

Etapy tworzenia Farmy Fotowoltaicznej.

 1. Wybór lokalizacji 

 2. Stworzenie Projektu koncepcyjnego – od tego zależy jakie warunki przyłączenia dostaniemy od zakładu Energetycznego. Warto się do tego przygotować.

  W skład takiego planu wchodzą:
  – Decyzja środowiskowa (Potrzebna szczególnie przy rozległych przedsięwzięciach)
  – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) – szczegółowa specyfikacja terenu instalacji i budynków.
  – Koncepcja Zagospodarowania Działki – czyli mapa działki z wyrysowanymi elementami inwestycji.
  – Pełen opis inwestycji
  – Dokładny kosztorys.

 3. Warunki Zabudowy (WZ) – Tu składamy wniosek do Wójta / Burmistrza / Prezydenta miasta

  Do wniosku o WZ załączamy: 
  – Schematy planowanych do wykorzystania urządzeń wraz z rysunkami technicznymi
  – Karty techniczne tych urządzeń
  – Inne dokumenty niezbędne do wniosku o WZ

 4. Warunki przyłączenia – Składamy wniosek o warunki przyłączenia.

  Do wniosku załączamy:
  – Tytuł prawny do gruntu
  – warunki zabudowy lub Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
  – Mapę poglądową
  – Karty techniczne urządzeń wraz z DTR i hermetycznymi prądami urządzeń, schematami elektrycznymi modelami przyłączenia farmy do sieci oraz topologicznymi.

  Ważne jest uiszczenie stosownych opłat – przyłączenie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 40 kW do 5MW są dzielone między zakład energetyczny a inwestora. W przypadku większych instalacji Inwestor pokrywa całą kwotę. 

 5. Stworzenie Projektu Budowlanego (etapy)

  – Mapa do celów projektowych
  – projekt budowlany i wykonawczy (architektoniczny)
  – projekt budowlany i wykonawczy (konstrukcyjny)
  – projekt budowlany i wykonawczy (elektryczny)
  – Uzgodnienie projektu w ZUDP odpowiednim dla danej lokalizacji
  – Zaopiniowanie projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców (PPOŻ, SANEPID, BHP)
  – Koordynacja i uzgodnienia projektu.

 6. Promesa na wydanie koncesji – to takie przyrzeczenie na wydanie koncesji na produkcję energii – ostatni krok formalny przed rozpoczęciem budowy. Wniosek wraz z załącznikami  składamy do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

  Wykaz załączników można znaleźć tutaj: https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/jak-uzyskac-koncesje/energia-elektryczna/784,Odnawialne-zrodla-energii.html

 7. Rozpoczęcie Budowy

 8. Uzyskanie Koncesji

 9. Produkcja energii elektrycznej. 

Zaplanuj Termin

Umów się na spotkanie

Zainteresowany?
Zamów swoją konsultację już dziś!

Chętnie przyjedziemy do Ciebie aby na miejscu ocenić możliwości i obliczyć wydajność instalacji fotowoltaicznej.
Zapraszamy także do naszej siedziby, aby z bliska obejrzeć panele fotowoltaiczne, inwertery i pozostałe podzespoły do instalacji fotowoltaicznej.

Skontaktuj się z nami.

731 315 889 Wyślij Zapytanie
Ekologia – Oszczędności – Zyski

Skontaktuj się Dziś. Zainwestuj w Jutro.

Wyślij Zapytanie 731 315 889
Wyślij Zapytanie 731 315 889