Podłączanie fotowoltaiki do sieci – jak to zrobić krok po kroku?

Po zakończeniu montażu instalacji fotowoltaicznej oraz wykonaniu jej odbioru kolejnym etapem jest podłączenie fotowoltaiki do sieci. W niniejszym artykule wskazujemy, jak prawidłowo podłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci elektroenergetycznej krok po kroku.

Jakie instalacje fotowoltaiczne należy podłączyć do sieci?

Do sieci podłącza się zarówno instalacje fotowoltaiczne on-grid, jak i instalacje hybrydowe. Fotowoltaika wykonana w systemie off-grid nie jest podłączana do sieci elektroenergetycznej.

Instalacja fotowoltaiczna on-grid jest systemem, który jest zaprojektowany w sposób umożliwiający przesyłanie nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci dystrybucyjnej oraz pobieranie z sieci energii elektrycznej, gdy instalacja fotowoltaiczna nie zaspokaja potrzeb energetycznych budynku – np. w okresie zimowym.

Hybrydowa instalacja fotowoltaiczna stanowi połączenie zalet instalacji on-grid oraz instalacji off-grid. Oznacza to, że nadwyżki energii elektrycznej mogą być kierowane zarówno do sieci dystrybucyjnej, jak i do akumulatorów podłączonych do instalacji.

Jednocześnie fotowoltaiczna instalacja hybrydowa pozwala w znacznym stopniu uniezależnić się od dostawcy energii elektrycznej, pozwalając na czerpanie uprzednio zgromadzonych nadwyżek energii elektrycznej z akumulatorów.

Należy pamiętać, że instalacja hybrydowa wymaga instalacji specjalnego osprzętu, najczęściej dedykowanych baterii akumulatorów. W naszych realizacjach wykorzystujemy m.in. akumulatory i osprzęt marki VICTRON. Jako pierwsi w kraju zamontowaliśmy i uruchomiliśmy inwerter hybrydowy FRONIUS GEN 24 i SOFAR HYD3600-ES.

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci warunkuje możliwość korzystania z systemu net-meteringu, czyli systemu opustów i uzyskania statusu prosumenta. Należy jednak pamiętać, że system opustów obejmuje jedynie instalacje fotowoltaiczne o mocy szczytowej do 50 kW.

Warunki przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci

Aby podłączyć instalację PV do sieci elektroenergetycznej, konieczne jest spełnienie kilku warunków przyłączeniowych sprecyzowanych w ustawie Prawo energetyczne. Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci może zostać zgłoszone przez każdy podmiot zdefiniowany w polskim prawie – tj. zarówno przez osobę fizyczną, jak i prawną (firmę, organizację, spółdzielnię czy jednostkę samorządu terytorialnego).

Przyłączenie instalacji PV do sieci elektroenergetycznej może nastąpić na podstawie wniosku do dystrybutora o określenie warunków przyłączenia lub na podstawie zgłoszenia.

Złożenie pierwszego wniosku przyłączeniowego jest niezbędne w przypadku chęci podłączenia instalacji PV o mocy przekraczającej moc przyłączeniową nieruchomości, a także w sytuacji, gdy nieruchomość nie jest podłączona do sieci elektroenergetycznej.

Standardowe zgłoszenie przyłączenia należy zastosować w pozostałych przypadkach, czyli gdy nieruchomość jest podłączona do sieci elektroenergetycznej, a moc instalacji PV nie przekracza mocy przyłączeniowej nieruchomości.

Podłączenie fotowoltaiki do sieci krok po kroku

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej nie jest przesadnie skomplikowane, a sam schemat postępowania jest niemal identyczny w przypadku każdej z instalacji PV. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy nieruchomość nie jest przyłączona do sieci, konieczne jest najpierw uzyskanie przyłącza energetycznego o mocy, która będzie nie mniejsza niż moc instalacji PV. Poza tym, gdy moc przyłączeniowa nieruchomości jest mniejsza od mocy instalacji PV, konieczne jest uprzednie zgłoszenie zwiększenia mocy przyłączeniowej.

Przyłączenie instalacji PV do sieci elektroenergetycznej warto zaplanować odpowiednio wcześnie, aby uniknąć niepotrzebnych przestojów. Rekomendujemy, aby planowanie podłączenia instalacji zaplanować co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem przed odbiorem instalacji fotowoltaicznej.

Krok 1.

Najpierw należy zgromadzić niezbędną dokumentację (dane właściciela, dane techniczne instalacji PV, schemat instalacji elektrycznej, wypis z CEIDG lub KRS w przypadku przedsiębiorstw), która jest potrzebna do złożenia wniosku o podłączenie instalacji PV do sieci.

Po jej zgromadzeniu należy uzupełnić i wysłać wniosek o zgłoszenie mikroinstalacji PV do sieci dystrybucyjnej. We wniosku należy podać informacje dotyczące typu instalacji OZE, jej danych technicznych, mocy maksymalnej i zainstalowanej, liczby i typu wykorzystywanych urządzeń, a także danych instalatora instalacji PV wraz z posiadanymi przez niego uprawnieniami.

Każdy operator dysponuje własnym wzorem wniosku oraz wymaga nieco innego kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku.

Krok 2.

Po uzupełnieniu i przesłaniu wniosku do operatora ma on 30 dni na jego weryfikację. Gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku operator instaluje na swój koszt licznik dwukierunkowy.

Krok 3.

Przed lub po instalacji licznika dwukierunkowego niezbędne jest również podpisanie umowy kompleksowej z operatorem, która będzie precyzować warunki sprzedaży energii elektrycznej, a także warunki dystrybucji prądu do nieruchomości. Jak widać, zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej jest relatywnie proste i nie powinno nastręczyć Państwu większych problemów. Niemniej, z przyjemnością wyręczymy Państwa z tego obowiązku, oferując wsparcie w zgłoszeniu wykonanej przez nas instalacji PV do Państwa operatora.

Zamów bezpłatny Audyt.

Wyślij Zapytanie 731 315 889
Wyślij Zapytanie 731 315 889