Moc przyłączeniowa i moc umowna – co warto wiedzieć?

mocprzylaczeniowa

Terminy mocy przyłączeniowej i mocy umownej często są ze sobą mylone. Odpowiadamy czym różni się moc przyłączeniowa od mocy umownej i co warto wiedzieć o tych terminach.

Czym jest moc przyłączeniowa i co należy o niej wiedzieć?

Mocą przyłączeniową jest parametr, który określa, jak duże zużycie energii jest w stanie wystąpić podczas eksploatacji całej instalacji elektrycznej. Według fachowej nomenklatury moc przyłączeniowa jest mocą czynną pobieraną lub wprowadzaną do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami Umowy o przyłączenie.

Moc przyłączeniowa stanowi wartość maksymalnej mocy spośród średnich wartości mocy uzyskanych w czasie 15-minutowego pomiaru. Moc ta podawana jest w kilowatach (kW) i jest wykorzystywana do projektowania przyłącza instalacji elektrycznych.

Podczas szacowania mocy przyłączeniowej przewiduje się liczbę oraz moc odbiorników elektrycznych podłączanych do projektowanej instalacji wraz z odpowiednim zapasem mocy przy późniejszej rozbudowie. Obliczając maksymalną moc przyłączeniową, należy uwzględnić przede wszystkim moc pobieraną przez urządzenia grzewcze, podgrzewacze wody, kuchenki elektryczne, piece czy elektryczny system grzewczy. Dlatego stosujemy magazyn energii.

Szacując moc potrzebną do ogrzania budynku, należy uwzględnić kilka czynników – m.in. powierzchnię ogrzewanego budynku, stan jego ocieplenia czy zainstalowany w obiekcie system grzewczy. Zwykle we współczesnych gospodarstwach domowych w zupełności wystarcza moc przyłączeniowa oscylująca w granicach od 10 do 16 kW.

Niezwykle ważne jest, aby podczas projektowania instalacji fotowoltaicznej, jej moc nie przekroczyła mocy przyłączeniowej. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce i konieczne będzie wykonanie instalacji PV o większej mocy niż moc przyłączeniowa, należy złożyć wniosek do operatora o zwiększenie mocy przyłączeniowej.

Czym jest moc umowna i co należy o niej wiedzieć?

Moc umowna determinuje, ile energii można pobrać z instalacji elektrycznej. Zgodnie z definicją, moc umowna pobierana lub wprowadzana do sieci jest określana w umowie o sprzedaży energii lub umowie o świadczenie usług przesyłowych. Wartość mocy umownej jest wartością maksymalną ze średnich wartości mocy czynnej pobieranej przez okres 15 minut lub przez godzinę, jeśli instrumenty pomiarowe na to pozwalają.

W przypadku nadmiernej wartości mocy umownej użytkownicy sieci będą płacić za tę moc nawet wówczas, gdy nie będą wykorzystywać całej energii dostarczanej – zgodnie z umową – przez operatorów energii elektrycznej. Z drugiej strony, jeśli moc umowna będzie zaniżona, wówczas nadmierne zużycie energii elektrycznej będzie skutkować naliczaniem kar umownych, które mogą wynieść nawet 10-krotność cen nadwyżki.

Warto więc precyzyjnie określić optymalną wartość mocy umownej. Nasz serwis fotowoltaiczny Piaseczno Warszawa precyzyjnie ją określa. Moc tę dobiera się przede wszystkim na podstawie analizy wysokości rocznego zużycia energii elektrycznej poprzez zweryfikowanie wysokości rachunków za prąd. Jeżeli wartość mocy umownej jest zbyt mała w stosunku do faktycznego zużycia energii elektrycznej, należy złożyć wniosek do operatora o zwiększenie mocy umownej.

 

Zamów bezpłatny Audyt.

Wyślij Zapytanie 731 315 889
Wyślij Zapytanie 731 315 889