Korzyści wynikające z zainstalownia instalacji fotowoltaicznych

instalacja-fotowoltaiczna-korzysci

Instalacje fotowoltaiczne to obecnie jedno z najbardziej dostępnych i najpowszechniej stosowanych odnawialnych źródeł energii. Fotowoltaika z roku na rok staje się coraz popularniejsza, zapewniając nie tylko znaczną optymalizację kosztów ponoszonych z tytułu zakupu energii elektrycznej, ale także duży zwrot z poczynionej inwestycji.

Prognozy rozwoju rynku instalacji fotowoltaicznych

Z miesiąca na miesiąc coraz większa liczba prywatnych oraz instytucjonalnych inwestorów przekonuje się do zalet fotowoltaiki oraz korzyści związanych z jej eksploatacją. Według Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) 2021-2030[1] w 2030 roku fotowoltaika ma osiągnąć łączną moc 8 GW. Dla porównania szacuje się, że obecnie łączna moc instalacji PV oscyluje na poziomie 2,26 GW[2].

Dynamiczny rozwój sektora odnawialnych źródeł energii – a zwłaszcza mikroinstalacji fotowoltaicznych – powodowany jest przede wszystkim przez coraz większą dostępność do nowoczesnych technologii PV, wsparcie rządowych programów dopłat i dofinansowań oraz poprzez liczne korzyści bezpośrednio wynikające z inwestycji w fotowoltaikę.

Niewyczerpalne źródło energii

Bezsprzeczną i fundamentalną korzyścią przemawiającą za inwestycją w fotowoltaikę jest fakt, że energia słoneczna biorąca udział w produkcji prądu w instalacjach PV stanowi niewyczerpalne źródło energii.

Dla porównania, według badań przeprowadzonych w 2013 roku przez Państwowy Instytut Geologiczny wynika, że węgla wystarczy nam na okres 33-93 lat.

Duży zwrot z inwestycji

Odpowiednio zaprojektowane i dobrane instalacje PV są w stanie zapewnić wysoki zwrot z inwestycji, jednocześnie gwarantując gospodarstwom domowym oraz przedsiębiorstwom znaczną redukcję opłat ponoszonych z tytułu zużywanej energii elektrycznej.

Skala i tempo zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę uzależniona jest od mocy instalacji, rocznego zużycia energii elektrycznej, typu instalacji, nasłonecznienia, orientacji dachu względem stron świata i kąta nachylenia modułów PV, a także wielu innych czynników. Niemniej, przy uwzględnieniu rocznego zużycia energii elektrycznej na poziomie 5000 kWh i dobranej na tej podstawie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5-6 kWp zainstalowanej na dachu skośnym zorientowanym na południe, szacowany okres zwrotu z poczynionej inwestycji przy uwzględnieniu ulg z programu „Mój prąd”, może wynieść nawet 5-7 lat .

Uniezależnienie się od podwyżek cen energii elektrycznej

Prąd jest drogi i będzie jeszcze droższy. Według Zespołu Instytutu Energetyki Odnawialnej prognozy energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym nie są optymistyczne. Koszty w PSE będą nieprzerwanie rosły aż do 2040 roku, a najszybszy ich wzrost przewiduje się w latach 2020-2025. Według IEO w tym okresie ceny prądu wzrosną z 284 zł/MWh do 318 zł/MWh w cenach stałych[3].

Inwestycja w fotowoltaikę jest w stanie niemal całkowicie uniezależnić się od rynkowych wzrostów cen prądu. Decydując się na montaż paneli fotowoltaicznych, możliwe jest zapewnienie sobie spokoju ducha i stabilnych; minimalnych kosztów użytkowania energii elektrycznej nawet przez ponad dwie dekady.

Do 25 lat gwarancji na podzespoły

Nowoczesne panele fotowoltaiczne są w stanie zapewnić nawet 25 lat stabilnej i bezawaryjnej pracy. Przykładem mogą być panele fotowoltaiczne Solar Extreme BEM dostarczane przez polskiego producenta Bruk-Bet. Producent zapewnia aż 25 lat liniowej gwarancji na moc i 12 lat gwarancji produktowej. Panele słoneczne LG czy REC serii Alpha opatrzone są 25-letnią gwarancją produktową na moduły PV oraz 25-letnią gwarancją sprawności.

Współczesne instalacje fotowoltaiczne są w stanie zapewnić wiele lat bezproblemowej pracy opatrzonej gwarancją producenta, dzięki czemu inwestując w fotowoltaikę, możemy być pewni nie tylko szybkiego zwrotu z inwestycji, ale również dużej wydajności i stałych zysków zapewnianych przez panele PV. Zyski generowane przez fotowoltaikę kilkukrotnie przewyższają zyski najbardziej opłacalnych kont oszczędnościowych, jednocześnie podnosząc wartość nieruchomości.

Możliwość magazynowania nadwyżek energii elektrycznej

Od 2016 roku możliwe jest magazynowanie nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej w sieci energetycznej a następnie odbieranie jej i rozliczanie w ramach tzw. net meteringu. Net metering czy inaczej bilansowanie to bezgotówkowy sposób rozliczania energii oddanej i pobranej z sieci. Po krótce oznacza to, że energia oddana do sieci jako nadwyżka jest wykorzystywana w pewnej części do pokrycia poborów z nocy lub okresów gorszej pogody. Dla instalacji do 10 kWp powraca do nas 80% nadwyżek, a od 10 do 50 kWp 70%. Net metering znacząco zwiększa opłacalność paneli PV, pozwalając korzystać z sieci elektroenergetycznej jak ze swego rodzaju akumulatora. Dzięki temu instalacja fotowoltaiczna jest w stanie przynosić inwestorowi zysk również w okresie, w którym bezpośrednio nie generuje energii elektrycznej.

Łatwy montaż i eksploatacja

Instalacje fotowoltaiczne projektowane i wykonywane są w sposób, który pozwala na ich niemal bezobsługowe użytkowanie. Dzięki temu po wykonaniu montażu PV możemy całkowicie zapomnieć o konieczności jej konserwacji.

Podobnie z montażem instalacji fotowoltaicznych. Montaż instalacji fotowoltaicznej jest stosunkowo szybki i może być wykonany nawet w jeden dzień. Należy oczywiście pamiętać, że Dotyczy to instalacji zaprojektowanych i wykonywanych przez profesjonalistów. Można oczywiście twierdzić, że prawie każdy może taką instalację wykonać. Nie każdy jednak zrobi to szybko, a tym bardziej dobrze.

Ekologia

Wśród licznych korzyści wynikających ze stosowania instalacji fotowoltaicznych nie można zapomnieć o ich zeroemisyjności, która ma pozytywny wpływ na poprawę ekologii na zurbanizowanych obszarach. Im więcej gospodarstw domowych przekona się do instalacji fotowoltaicznych, tym mniejszy problem stanowić będzie trujący i uciążliwy smog pojawiający się w okresie zimowym w najbardziej zurbanizowanych obszarach kraju.

Chcą Państwo poznać korzyści związane z montażem fotowoltaiki w Państwa gospodarstwach domowych lub firmach? Zachęcamy do skontaktowania się z naszymi specjalistami. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania oraz zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb.

[1]      https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu-na-lata-2021-2030-przekazany-do-ke

[2]      https://www.rynekelektryczny.pl/moc-zainstalowana-fotowoltaiki-w-polsce/

[3]      https://nowa-energia.com.pl/2019/07/02/raport-prognoza-cen-energii-elektrycznej-do-2040-roku/

Zamów bezpłatny Audyt.

Wyślij Zapytanie 731 315 889
Wyślij Zapytanie 731 315 889