Jaka jest wydajność paneli fotowoltaicznych?

wydajnosc-paneli-fotowoltaicznych

Wielu inwestorów zastanawia się, jaka jest realna wydajność oraz żywotność współcześnie produkowanych paneli fotowoltaicznych. Obecnie najstarszy i wciąż funkcjonujący moduł PV ma ponad 60 lat, od tego czasu technologia fotowoltaiczna znacząco się rozwinęła, oferując inwestorom o wiele wydajniejsze i wytrzymalsze ogniwa.

Jaka jest wydajność paneli fotowoltaicznych?

Wydajność modułów PV uzależniona jest od wielu czynników – m.in. od parametrów ogniw PV czy miejsca i sposobu ich montażu. Wśród najważniejszych parametrów mający kluczowy wpływ na realną wydajność paneli PV należy wymienić ich moc nominalną oraz sprawność, a także uzysk energetyczny wynikający z warunków atmosferycznych panujących w Polsce.

Każdy 1 kWp prawidłowo dobranej i zamontowanej instalacji PV w polskim klimacie jest w stanie wygenerować ok. 1000 kWh energii elektrycznej w skali roku. Niemniej, jak wspomniano, na uzysk energetyczny wpływa wiele zewnętrznych czynników.

Sprawność paneli PV

Wydajność paneli fotowoltaicznych w dużej mierze uzależniona jest od ich sprawności. Sprawność panelu PV określa, jak wiele energii słonecznej ogniwo fotowoltaiczne jest w stanie przekształcić na energię elektryczną. Sprawność określana jest jako współczynnik procentowy. Oblicza się ją i w tzw. ustandaryzowanych warunkach testowych, czyli przy nasłonecznieniu paneli PV promieniowaniem słonecznym na poziomie 1000 W/m2 w temperaturze 25oC.

Współcześnie stosowane monokrystaliczne panele PV są w stanie zapewnić sprawność na poziomie do 20-22%, a panele polikrystaliczne do 16-18%. Przykładowo wykorzystywane przez naszą firmę podczas realizacji panele monokrystaliczne SunLink 345 W zapewniają sprawność na poziomie 20,44%.

Moc nominalna

Moc nominalna ogniw fotowoltaicznych określana jest w kilowatopikach [kWp]. Parametr ten determinuje wydajność ogniw PV w warunkach testowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że nasłonecznienie i temperatura w warunkach testowych są stałe, a podczas realnej eksploatacji czynniki te ulegają zmianom. Najczęściej dostępne na rynku ogniwa PV zapewniają moc nominalną w zakresie 300-370 Wp.

Przykładowo, stosowane przez naszą firmę podczas realizacji moduły BEM-320 W Solar Extreme firmy Bruk-Bet zapewniają moc w zakresie 320 Wp. Zatem, tego typu ogniwo zamontowane na dachu z każdego 1000 W energii solarnej powinno wygenerować 320 W energii elektrycznej w warunkach odpowiadających testowym.

Niemniej, na moc nominalną, a w konsekwencji na wydajność ogniw fotowoltaicznych wpływają również zróżnicowane warunki atmosferyczne takie jak nasłonecznienie, temperatura oraz opady. Poza tym rzeczywista wydajność instalacji PV zależy również od montażu instalacji – nachylenia dachu, orientacji paneli względem południa oraz od ewentualnego zacienienia powierzchni modułów PV.

Spadek wydajności ogniw PV w czasie eksploatacji

W aspekcie wydajności ogniw fotowoltaicznych należy również wspomnieć o spadku ich wydajności w czasie eksploatacji. Zjawisko to wynika pośrednio z utraty mocy paneli PV wynikającej z ich degradacji.

Jest to naturalny proces. Współcześnie produkowane i prawidłowo zamontowane panele PV tracą nie mniej niż 0,3-0,5% mocy nominalnej w ciągu roku. Największy spadek wydajności ogniw fotowoltaicznych przypada na pierwszy rok ich eksploatacji i może dochodzić nawet do 5%. Po ok. 3 latach tempo strat mocy znacząco maleje.

Warto również wspomnieć, że każdy z producentów paneli PV zapewnia minimum 25-letnią gwarancję na uzysk, która chroni inwestora w przypadku nadmiernego spadku wydajności panelu PV.

Jaka jest żywotność paneli fotowoltaicznych?

Wydajność oraz jej utrata w czasie są jednymi z istotniejszych aspektów warunkujących opłacalność inwestycji w fotowoltaikę. Podobnie na tę opłacalność wpływa żywotność paneli fotowoltaicznych, która wynika z degradacji ogniw pod wpływem oddziaływania na moduły PV zmiennych warunków atmosferycznych oraz temperatury.

Poprzednie generacje ogniw fotowoltaicznych zapewniały żywotność na poziomie minimum 25 lat. Obecnie produkowane panele PV są produkowane z nowszych materiałów oraz przy zastosowaniu bardziej innowacyjnych procesów technologicznych, dzięki czemu zapewniają one nie tylko większą żywotność, ale i lepsze parametry techniczne.

Niemniej, ogniwa PV nowej generacji montowane są na rynku dopiero od paru lat, wobec czego trudno wskazać ich faktyczną żywotność. Jednakże branżowi eksperci, według przeprowadzonych niezależnych testów, szacują, że panele fotowoltaiczne z grupy czołowych producentów są w stanie zapewnić żywotność nawet do 40 lat.

Niezależnie od warunków czy sposobu montażu instalacji fotowoltaicznej, ogniwa PV nie powinny tracić rocznie więcej, jak 0,5% mocy znamionowej, a po 25 latach eksploatacji ich moc maksymalna nie powinna spaść poniżej 80%. Aby zapewnić inwestorom bezpieczną eksploatację instalacji fotowoltaicznych, producenci ogniw zapewniają gwarancję na uzysk, czyli gwarancję wydajności.

Zamów bezpłatny Audyt.

Wyślij Zapytanie 731 315 889
Wyślij Zapytanie 731 315 889