Jak sprawdzić dach pod instalację fotowoltaiczną?

jak-sprawdzic-dach-pod-instalacje-fotowoltaiczna

Montaż instalacji fotowoltaicznej możliwy jest wyłącznie na odpowiednio sprawdzonym i przygotowanym dachu. W przypadku, gdy dach budynku nie zapewnia odpowiedniej ekspozycji instalacji PV lub gdy jego konstrukcja nie umożliwia montażu instalacji fotowoltaicznej, konieczne jest zdecydowanie się na zamontowanie paneli PV w innym miejscu – np. na gruncie. W jaki sposób sprawdzić dach pod instalację fotowoltaiczną?

Na co zwrócić uwagę podczas sprawdzania dachu?

Wśród kluczowych aspektów, na które należy zwrócić uwagę, planując montaż instalacji fotowoltaicznej, zalicza się przede wszystkim orientację dachu względem stron świata, jego konstrukcję, kondycję, i nośność więźby dachowej, lukarny i ich rozmieszczenie oraz ilość spadków połaci.

Poza tym istotne jest również zweryfikowanie zacienienia połaci dachowej przez sąsiadującą z budynkiem zabudowę, a także określenie powierzchni połaci dachu, która może być przeznaczona na montaż ogniw PV. Na konfigurację i sposób usytuowania instalacji PV mają wpływ również wywietrzniki, kominy oraz okna dachowe. Należy również wziąć pod uwagę ew. instalację odgromową.

Weryfikacja przestrzeni montażowej na dachu

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać w ramach sprawdzenia dachu pod instalację fotowoltaiczną, jest zrealizowanie pomiarów przestrzeni montażowej. W ramach pomiarów należy również zweryfikować odległość i lokalizację przeszkód zacieniających zlokalizowanych na dachu oraz w najbliższym sąsiedztwie budynku. Takimi przeszkodami mogą być m.in.: komin, anteny, sąsiadujące budynki, słupy elektroenergetyczne czy drzewa.

Dzięki zweryfikowaniu i zmierzeniu przestrzeni montażowej możliwe jest dokładne rozplanowanie obszaru i sposobu rozlokowania modułów PV, a także ograniczenie wpływu zacienienia na moc i wydajność instalacji PV. Na tym etapie należy także określić azymut południowego obszaru dachu, a także kąta nachylenia połaci dachu względem gruntu.

Sprawdzenie rodzaju i stanu pokrycia dachowego

Nie bez znaczenia jest również rodzaj i kondycja pokrycia dachowego. Należy pamiętać, że instalacja fotowoltaiczna to dodatkowe obciążenie dla konstrukcji dachu. Już instalacja PV o mocy ok. 3 kWp waży co najmniej 240 160 kg, a instalacja o mocy 5 kWp może ważyć nawet powyżej 350 kg.

Dlatego też przed montażem instalacji fotowoltaicznej, należy określić, czy więźba dachowa oraz poszycie dachu będą w stanie bezproblemowo utrzymać instalację PV oraz pozwolą na bezpieczną eksploatację instalacji solarnej.

Jeżeli pokrycie dachowe wykonane z blachy trapezowej albo blachodachówki jest pokryte śladami korozji, wówczas konieczne jest ich odpowiednie oczyszczenie i zaimpregnowanie lub wymiana przerdzewiałych elementów. Podobnie z dachówką betonową i ceramiczną – jeśli elementy te są popękane, przed montażem instalacji PV, należy wymienić je na nowe.

Więźba dachowa musi być w odpowiedniej kondycji. Krokwie nie mogą być spleśniałe czy spróchniałe, bowiem montaż instalacji PV na tak osłabionej więźbie dachowej może skutkować nawet katastrofą budowlaną.

Optymalne warunki montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu

Optymalne warunki zabudowy instalacji solarnej występują wówczas, gdy ogniwa PV mogą być skierowane na południe, a ich nachylenie względem gruntu oscyluje na poziomie 30-40o.

Panele fotowoltaiczne powinny być rozmieszczone na dachu w sposób regularny i tak, aby pokryć możliwie duży obszar dachu o największej ekspozycji słonecznej. Należy przy tym zwrócić uwagę na obszary mogące podlegać zacienieniu i tak dobrać układ paneli by w możliwie jak największym stopniu wyeliminować zagrożenie. Standardowo instalacje fotowoltaiczne o mocy 3-5 kWp zajmują powierzchnię 15-30 m2.

Kiedy montaż paneli fotowoltaicznych na dachu jest utrudniony lub niemożliwy?

Jeżeli połać dachu jest znacząco odchylona od osi wschód-zachód w kierunku północnym od kierunku południowego lub gdy konstrukcja dachu w istotny sposób utrudnia montaż instalacji fotowoltaicznej, koszt montażu będzie wyższy, a możliwa do uzyskania moc z instalacji niższa. Co więcej, montaż instalacji PV mogą utrudnić liczne zacienienia występujące na połaci dachu lub obecność okien dachowych, lukarn lub wywietrzników uniemożliwiających montaż paneli. Wówczas konieczne będzie grupowanie modułów fotowoltaicznych w celu uzyskania możliwie dużej ekspozycji słonecznej przez ogniwa.

Jeżeli dach budynku będzie dysponował skrajnie małą powierzchnią (mniejszą od 5 m2), na której możliwe byłoby umiejscowienie paneli fotowoltaicznych, wówczas zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie montaż paneli na gruncie lub na dachu innego budynku. Podobnie w przypadku, gdy konstrukcja dachu nie będzie w stanie wytrzymać ciężaru instalacji fotowoltaicznej. Wówczas konieczne będzie uprzednie naprawienie elementów konstrukcyjnych lub wybranie innego miejsca montażu instalacji PV.

Zamów bezpłatny Audyt.

Wyślij Zapytanie 731 315 889
Wyślij Zapytanie 731 315 889