Gdzie można montować panele fotowoltaiczne?

fotowoltaika-na-dachu

Tylko odpowiednio zamontowane panele fotowoltaiczne zapewnią wydajną i efektywną pracę instalacji fotowoltaicznej, a w konsekwencji zapewnią szybki zwrot z inwestycji w fotowoltaikę. Zdecydowanie najczęściej realizowany jest montaż paneli fotowoltaicznych na dachu oraz opcjonalnie na gruncie. Niemniej, moduły PV mogą być także instalowane m.in. na wiatach, a nawet na pojazdach.

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu

Optymalnym miejscem na montaż instalacji fotowoltaicznej jest dach budynku. Powinien on zapewniać odpowiednio dużą powierzchnię do zamontowania paneli PV. W warunkach optymalnych powinien być zorientowany w kierunku południowym oraz mieć kąt nachylenia w zakresie 30-40o.

Poza tym dach, na którym montuje się instalację fotowoltaiczną, musi być wykonany z trwałej i mocnej konstrukcji, która wytrzyma dodatkowe obciążenie wynikające z montażu instalacji PV. W dobrej kondycji powinno być także poszycie dachowe, które powinno być wolne od korozji, pęknięć lub innych uszkodzeń mechanicznych.

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym

Każde nachylenie połaci z zakresu 15-50o oraz orientacja od 270o do 90 o czyli od zachodniej do wschodniej dla dachów skośnych pozwala na zainstalowanie modułów fotowoltaicznych i zachowanie wysokiej wydajności instalacji. Jednakże pamiętać należy, że sprawność instalacji będzie tym większa im bardziej parametry połaci będą spełniać warunki optymalne.

Jeżeli Dach jest skierowany na zachód lub wschód warto rozważyć instalacje paneli na przeciwległej połaci. Wtedy mamy do czynienia z układem dwuobwodowym wschód-zachód, który jest w stanie osiągnąć nawet 85% sprawności instalacji w warunkach optymalnych. Jedyne strony świata których unikamy to oczywiście północ, północny wschód i zachód. Szczególnie jeżeli mamy do czynienia właśnie z dachami skośnymi o nachyleniu większym niż 15o. Sprawność modułów zainstalowanych w takich orientacjach spada znacznie poniżej 70% i tym samym negatywnie wpływa na czas zwrotu instalacji.

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim

Na dachach płaskich orientacja względem świata praktycznie nie ma znaczenia. Domyślnie stosujemy konstrukcję pochylającą balastową lub kotwioną o nachyleniu co najmniej 13. Możemy ją skierować na południe lub jeżeli geometria dachu na to nie pozwala w prostopadłych do krawędzi dachu rzędach możliwie jak najbardziej skierowanych na południe. Dobór konstrukcji pochylającej jest ściśle związany z rodzajem konstrukcji i pokrycia dachu i na dużych obiektach często wymaga dodatkowych ekspertyz.

Montaż paneli fotowoltaicznych na papie

Do pokryć bitumicznych w rodzaju papa, gont bitumiczny (na pełnym deskowaniu lub płycie OSB) dobieramy mocowania, które zapewnią odpowiednią szczelność, wytrzymałość na podmuchy wiatru oraz odpowiednią wentylację i swobodny odpływ wody. Nie mają tutaj więc zastosowania mocowania dwugwintowe do krokwiowe czy mostkami trapezowymi. Stosujemy w tym przypadku uszy wykonane ze stali nierdzewnej mocowane wielopunktowo do przeszycia dachu dodatkowo uszczelnione bitumiczną masą dekarską, aby z jednej strony zapewnić maksymalną szczelność mocowania jak i jego odporność na wyrwanie.

Montaż paneli fotowoltaicznych na blachodachówce

W przypadku pokryć z blachodachówki stosujemy wkręty do krokwiowe z uszczelką zabezpieczającą przejście przez blachę. W wariancie z blachą trapezową lepszym rozwiązaniem są mostki trapezowe z uszczelką EPDM przykręcane bezpośrednio do blachy.

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachówce ceramicznej

Montaż konstrukcji pod panele na dachu pokrytym dachówką ceramiczną bądź betonową należy do najbardziej pracochłonnych i trudnych. Wymaga bowiem przytwierdzenia mocowań do konstrukcji dachu w taki sposób, by z jednej strony nie przenosić obciążeń bezpośrednio na dachówkę (możliwe uszkodzenie), a z drugiej zachować szczelność i integralność pokrycia. Mocowanie nie może „leżeć” na dachówkach (popularne uchwyty typu „S”). Musi też swobodnie przechodzić przez zamki dachówek, co z kolei wymaga ich podszlifowania.

Montaż paneli fotowoltaicznych na wiacie

Jeżeli dach budynku nie zapewnia odpowiedniej powierzchni lub jego konstrukcja uniemożliwia zaimplementowania ogniw fotowoltaicznych, alternatywnym rozwiązaniem może być zamontowanie paneli fotowoltaicznych na wiacie garażowej lub gospodarczej. Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać konstrukcję już posadowionej wiaty, ograniczając koszty wynikające z konieczności zakupu konstrukcji wsporczej ogniw fotowoltaicznych. Montując panele PV na wiatach, należy zwrócić uwagę na ich nośność oraz sztywność i trwałość konstrukcyjną.

Montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie

Montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie to alternatywny sposób montażu gdy z różnych przyczyn nie mogą być zainstalowane na dachu budynku. Należy pamiętać, że cena montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie może być większa, niż montaż takiej samej instalacji na dachu budynku. Przyczyną jest konieczność inwestycji w odpowiednią konstrukcję wsporczą ogniw PV. Niemniej, montaż na gruncie jest zdecydowanie łatwiejszy i pozwala na późniejszą łatwiejszą konserwację instalacji PV.

Zamów bezpłatny Audyt.

Wyślij Zapytanie 731 315 889
Wyślij Zapytanie 731 315 889