Fotowoltaika w 2022r – idą zmiany!

Realizacje - Instalacja fotowoltaiczna dla domu

W czerwcu 2021r w Ministerstwie Klimatu powstał projekt zmiany kilku ustaw w tym ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wprowadza on duże zmiany w systemie rozliczania energii z fotowoltaiki. W tym tekście przedstawimy pokrótce zmiany, które będą miały miejsce i podpowiemy co zrobić, aby fotowoltaika była opłacalna również w 2022r.

Warto też tutaj nadmienić, że projekt, który został ogłoszony nie jest finalną wersją ustawy i będzie przechodził konsultację społeczne i zostanie przepracowany w komisjach sejmowych i senackich zanim uzyska ostateczne brzmienie. Tym niemniej należy się przyjrzeć propozycjom Ministerstwa.

 

Fotowoltaika w 2022r – Jak system wygląda obecnie?

Najpierw krótko i w uproszczony sposób powiedzmy o tym jak jest obecnie. Dziś chcąc zainstalować na swoim dachu instalację fotowoltaiczną zgłaszacie się Państwo do Inovativ i jednocześnie staracie się Państwo o dofinansowania do instalacji. Więcej o nich możecie przeczytać na stronie dot. Dofinansowań. Potem następuje montaż paneli i zaczynają one produkować energię elektryczną. Proces ten intensyfikuje się w okresie wiosny i lata, gdy nasłonecznienie jest o większe niż jesienią czy zimą. Powoduje to powstanie nadwyżki w produkcji energii, która nie jest wykorzystywana na bieżąco.(Jest nadwyżką ponad to co zużywamy w domu/ budynku) Te nadwyżki trafiają do Operatora (czyli do lokalnego dostawcy energii). My jako prosumenci mamy prawo do odebrania maksymalnie 80% wyprodukowanego w ten sposób prądu, gdy będziemy go potrzebować (czyli prawdopodobnie w okresie jesienno-zimowym, gdy słońca jest po prostu mniej).

 

Fotowoltaika w 2022r – jakie zmiany przewiduje projekt?

Tak naprawdę nie wiadomo jeszcze kiedy dokładnie wejdzie w życie zmiana przepisów. Mówi się o trzech możliwych datach: 1 stycznia lub 1 lipca 2022, lub 1 stycznia 2023r. Jest zatem jeszcze trochę czasu na montaż instalacji na „starych zasadach”. Po jednej z tych dat właściciele instalacji fotowoltaicznych nie będą mogli już oddawać nadwyżek energii na przechowanie do Operatorów. Będą je sprzedawali i kupowali, gdy zajdzie taka potrzeba. Zajmować miałyby się tym firmy handlujące energią, czyli tzw. Agregatorów. Ceny skupu energii od prosumentów miałyby być o ponad połowę niższe niż ceny jej sprzedaży. Byłyby one zależne od średniej ceny sprzedaży prądu na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale (Dziennik „Rzeczpospolita” szacuje wartości na 250 zł/ MWh przy skupie i 530 zł/MWh przy sprzedaży energii) Rodzi się zatem pytanie czy fotowoltaika będzie opłacalna również na nowych zasadach? Rząd tłumaczy, że zmiany wpłyną na rynek i pozwolą właścicielom fotowoltaiki sprzedawać prąd innym odbiorcom.

 

Fotowoltaika w 2022r – Czy będzie nadal opłacalna?

Tutaj należy stwierdzić jedną rzecz. Fotowoltaika była opłacalna przed rokiem 2016, kiedy obecny system wszedł w życie, jest opłacalna obecnie i zapewne będzie opłacalna po zmianach w 2022r. Podobne rozwiązania do zaproponowanych obecnie działają bowiem w innych krajach Europy i Świata. Nie przeszkadza to w rozwoju fotowoltaiki w krajach takich jak Niemcy, Austria, Francja czy Hiszpania. Kluczem opłacalności stanie się po 1 stycznia 2022r zwiększenie autokonsumpcji energii. Zatem zwiększenie procenta energii, który zużywamy na bieżąco lub przechowujemy w swoim własnym magazynie energii. Dodatkowym czynnikiem, który będzie wpływał na opłacalność energii ze słońca będą rosnące rachunki za tradycyjny prąd.

 

Fotowoltaika w 2022 – Inwestować teraz czy zaczekać?

Jeśli zastanawiacie się Państwo nad inwestycją w instalację fotowoltaiczną i oszczędzeniu w ten sposób na rachunkach za prąd, to teraz wydaję się być najlepszym momentem na taki ruch, i jesteście w dobrym miejscu.

Za chwilę zgodnie z informacjami rządowymi ma ruszyć trzecia edycja programu „Mój Prąd” (aby skorzystać z dofinansowania potrzebują Państwo gotowej instalacji).  Dodatkowo instalację przyłączone do sieci do końca 2021 wciąż będą mogły funkcjonować na „starych” zasadach przez okres 15 lat, co oznacza, że jeśli skorzystacie Państwo z naszych usług jeszcze w tym roku przez następne 15 lat będziecie Państwo mogli oddawać nadwyżki „na przechowanie” do Operatora i odbierać je w razie potrzeby.

Brzmi dobrze? Umów bezpłatną konsultację i skorzystaj z naszych usług.

Zamów bezpłatny Audyt.

Wyślij Zapytanie 731 315 889
Wyślij Zapytanie 731 315 889