Fotowoltaika dla gospodarstw rolnych

fotowoltaika-dla-gospodarstw-rolnych

Rolnictwo jest jednym z sektorów gospodarczych, który jest wyjątkowo zależny od warunków atmosferycznych – w tym od ilości słonecznych dni. Dlaczego więc nie wykorzystać energii słonecznej do zminimalizowania kosztów prądu zużywanego na utrzymywanie gospodarstwa rolnego? Sprawdź, czy powinieneś zainwestować w nowoczesną instalację fotowoltaiczną.

Fotowoltaika dla rolnika – to się opłaca

Korzyści wynikające z inwestycji w instalacja fotwoltaiczna dla rolnika przez gospodarstwa rolne sprowadzają się nie tylko do znacznej redukcji kosztów użytkowanej energii elektrycznej – choć oczywiście stanowią one główny argument przemawiający za tego rodzaju inwestycją.

Polskie warunki klimatyczne oraz średnioroczne nasłonecznienie oscylujące w granicach 950-1150 kWh/m2 pozwalają z każdego 1 kWp instalacji fotowoltaicznej wygenerować w ciągu roku 900-950 kWh energii elektrycznej.

Dzięki relatywnie niskiej temperaturze powietrza w ciągu roku w klimacie umiarkowanym ogniwa PV nie ulegają tak znacznemu nagrzewaniu się, jak ma to miejsce w cieplejszych krajach. Pozwala to ograniczyć straty elektryczne wynikające z rosnącej rezystancji ogniw PV. Terytorium Polski jest wyjątkowo korzystne pod względem klimatycznym do inwestycji w systemy fotowoltaiczne.

Inną istotną korzyścią przemawiającą za inwestycją w systemy PV przez rolników jest poszerzenie możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii do usprawniania codziennej pracy i rozwoju gospodarstwa, co jest pozytywnie postrzegane przy rozpatrywaniu wniosków o dopłaty rolne.

Nie bez znaczenia pozostaje również o wiele mniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne – w tym na lokalną faunę oraz dobrostan zwierząt. Produkcja energii elektrycznej przy wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych pozwala wpłynąć na zwiększenie neutralności klimatycznej sektora produkcji rolnej. Warto zaznaczyć, że jest on jedną z gałęzi gospodarki najbardziej obciążających środowisko naturalne.

Symulacja zysków z fotowoltaiki dla gospodarstw rolnych

Załóżmy, że Państwo Nowak prowadzą średniej wielkości gospodarstwo zajmujące się hodowlą bydła mlecznego. W ciągu roku budynki gospodarcze zużywają 40 000 kWh. Koszt takiej ilości energii przy cenie prądu na poziomie 0,66 zł za 1 kWh wyniesie 26 400 zł rocznie.

Aby pokryć zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa, konieczne jest zainwestowanie w instalację fotowoltaiczną o mocy ok. 50 kWp. Koszt takiego systemu PV wyniesie ok. 150 000 złotych. Instalacja fotowoltaiczna wygeneruje roczny uzysk energetyczny, który pozwoli zaoszczędzić gospodarstwu Nowaków nawet 22 000 – 24 000 zł rocznie.

Mimo znacznego kosztu inwestycyjnego instalacja fotowoltaiczna zwróci się w czasie ok. 6-8 lat. Po uzyskaniu dotacji lub dopłat, czas ten może ulec skróceniu. Po 25-ciu latach bezawaryjnej pracy instalacji fotowoltaicznej łączne zyski wyniosą nawet 400 000 – 500 000 zł – zależnie od tempa wzrostu cen prądu.

Instalacja fotowoltaiczna na nieużytkach rolnych

Specyfika branży rolniczej zapewnia dostęp do obszarów nieużytków rolnych, które mogą zostać zagospodarowane pod rozległe instalacje fotowoltaiczne montowane na gruncie. Dzięki temu rolnicy zyskują możliwość optymalnego wykorzystania posiadanej lub dzierżawionej ziemi w celu zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania kosztów zużywanej energii elektrycznej.

Na montaż konstrukcji wsporczej systemu fotowoltaicznego zasilającego w energię elektryczną gospodarstwo rolne można przeznaczyć również wydzielony obszar pól oraz pastwisk.

Warto zaznaczyć, że rolnicy mogą zostać prosumentami. Warunkiem jest dysponowanie umową na zakup energii podpisanej z dystrybutorem oraz wykazanie, że produkowana energia elektryczna zużywana jest wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych gospodarstwa domowego oraz rolnego.

 

Zamów bezpłatny Audyt.

Wyślij Zapytanie 731 315 889
Wyślij Zapytanie 731 315 889