Audyt instalacji fotowoltaicznej – o czym warto wiedzieć?

audyt-instalacji-fotowoltaicznej

Audyt instalacji fotowoltaicznej jest kluczowym, pierwszym etapem w procesie realizacji instalacji fotowoltaicznej. To właśnie dzięki przeprowadzeniu wnikliwego audytu fotowoltaicznego możliwe jest zweryfikowanie opłacalności inwestycji w fotowoltaikę, a także opracowanie optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych i sprzętowych oraz określenie właściwej lokalizacji paneli PV.

Audyt instalacji fotowoltaicznej dzieli się na 2 etapy

Im dokładniej zostaną określone potrzeby i preferencje inwestora oraz możliwości rozwiązania technologiczne możliwe do zaimplementowania na danym obiekcie, na którym zostanie zainstalowana fotowoltaika, tym możliwe będzie uzyskanie szybszego zwrotu z inwestycji. Poza tym precyzyjny i metodyczny audyt fotowoltaiczny pozwoli dokładnie dopasować wielkość instalacji do średniorocznej podaży energii elektrycznej przez gospodarstwo domowe czy przedsiębiorstwo.

Audyt instalacji fotowoltaicznej przeprowadzany jest na dwóch etapach inwestycji – przed montażem instalacji PV oraz po wykonaniu instalacji, tuż przed jej odbiorem.

Przed montażowy audyt fotowoltaiczny

Audyt wykonywany przed montażem instalacji PV jest pierwszym krokiem ku sprecyzowaniu potrzeb inwestora oraz dobrania optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych czy paneli PV. Na tym etapie oceniana jest m.in. konstrukcja dachu oraz rodzaj i kondycja poszycia dachowego.

Poza tym weryfikowane jest zlokalizowanie budynku oraz jego usytuowanie względem stron świata, a także ewentualne zacienienie powierzchni dachu, które ograniczałoby efektywność i wydajność przyszłej instalacji fotowoltaicznej.

Przed montażem eksperci Inovativ sprawdzają także najbliższe otoczenie budynku w poszukiwaniu linii elektroenergetycznych oraz innej infrastruktury technicznej mogącej zagrozić bezpieczeństwu monterów podczas montażu instalacji fotowoltaicznej lub wpłynąć na późniejsze bezpieczeństwo bądź efektywność eksploatacji instalacji PV.

W trakcie przed montażowego audytu instalacji fotowoltaicznej dokonywany jest także przegląd instalacji elektrycznej zainstalowanej w budynku, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości, wskazywane są rekomendacje niezbędne do wdrożenia przed instalacją fotowoltaiki.

Na etapie audytu fotowoltaicznego przed montażowego przeprowadzany jest również wywiad z inwestorem, który ma na celu określenie planów dotyczących przyszłych budów w otoczeniu budynku lub modernizacji samego budynku, które mogłyby doprowadzić do zacienienia instalacji PV lub w inny sposób wpłynąć na jej funkcjonowanie.

Przeprowadzana jest także analiza ekonomiczna dotycząca m.in. sposobu finansowania instalacji, a także szacowane są realne uzyski energii elektrycznej w trakcie użytkowania instalacji PV oraz wpływ na rozliczenia z zakładem energetycznym w przypadku zdecydowania się na instalację on-grid lub instalację hybrydową.

Na podstawie ustaleń powstałych na etapie audytu przed montażowego dobierana jest optymalna konstrukcja wsporcza paneli, rodzaj i moc ogniw PV, ich usytuowanie na powierzchni dachu (lub na gruncie np. dzięki systemowi CORAB WS-006R), a także wstępnie planowany jest przebieg kabli solarnych. Naszym klientom rekomendujemy wyłącznie sprawdzone konstrukcje wsporcze i panele PV firm SunLink, Hyundai czy Bruk-Bet gwarantujące bezpieczną i wieloletnią eksploatację instalacji PV.

Po montażowy audyt fotowoltaiczny

Po zrealizowaniu robót zgodnie z projektem i ustaleniami wskazanymi na etapie audytu przed montażowego, konieczne jest również przeprowadzenie audytu po wykonaniu prac montażowych. Audyt ten jest niezbędny, aby móc odebrać instalację fotowoltaiczną.

W trakcie audytu po montażowego instalacji fotowoltaicznej wykonywana jest ocena zgodności montażu konstrukcji wsporczych, paneli i przeprowadzenia kabli solarnych zgodnie z projektem i obowiązującymi normami. W ramach pomiarów i oceny zgodności weryfikowana jest m.in. poprawność połączeń instalacji fotowoltaicznej czy ocena uziemienia. Sprawdzana jest również konfiguracja falownika oraz mierzone są parametry uzyskiwane przez instalację PV.

Rzetelnie wykonany audyt instalacji fotowoltaicznej to klucz od jej bezpiecznej i wieloletniej eksploatacji oraz dopasowania uzysku energetycznego do potrzeb inwestora.

Zamów bezpłatną Konsultację.

Wyślij Zapytanie 731 315 889
Wyślij Zapytanie 731 315 889