Polityka Prywatności INOVATIV S. C.

INOVATIV S. C., ul. Jesionowa 3, 05-540 Zalesie Górne szanuje Twoje prawo do prywatności oraz poufności danych, dlatego kładzie nacisk na ochronę danych osobowych Użytkowników naszego serwisu internetowego, które mają dla nas zasadnicze znaczenie. Niniejsza „Polityka prywatności” określa zasady przyjęte przez INOVATIV S. C. w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach. Wyznaczonym przez INOVATIV S. C. celem w zakresie ochrony danych osobowych jest zabezpieczenie Twojej prywatności oraz ochronę Twoich danych.

Zabezpieczenie Danych Osobowych

INOVATIV S. C. stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane Twoje dane. Dokładamy wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z przeprowadzonej przez INOVATIV S. C. analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych naszych Użytkowników

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • umowa na dostarczenie zamówionej usługi,
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa.

Administratorem podanych przez użytkowników danych osobowych jest INOVATIV S. C., ul. Jesionowa 3, 05-540 Zalesie Górne.

Dla usprawnienia kontaktu z Państwem wprowadziliśmy formularz kontaktowy online w zakładce kontakt

Dane osobowe

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • umowa na dostarczenie zamówionej usługi
 • dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsłużenia reklamacji jeśli wpłyną,
 • przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych,
 • archiwizowania Twoich danych zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny firmy).

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo wycofania zgody,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Twoich praw znajdziesz tutaj >>>>
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez INOVATIV S. C.,  z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 poz. 1219), INOVATIV S. C. może zostać zobowiązana do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) organom państwa, uprawnionym na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
INOVATIV S. C.. jako administrator portalu http://inovativ.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronie http://inovativ.pl, jak i tych, które umieszczają linki do strony http://inovativ.pll.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

INOVATIV S. C. będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

Zmiany w polityce

INOVATIV S. C.. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Klauzula informacyjna

Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie  INOVATIV S. C., ul. Jesionowa 3, 05-540 Zalesie Górne. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną:  na adres mailowy: biuro@inovativ.pl                 
 • drogą telefoniczną: tel. 731 315 889
 • poprzez formularz kontaktowy,
 • osobiście w siedzibie firmy

Cele przetwarzania
Wykonanie umowy bądź dostarczenie zamówieniowej usługi,  marketing bezpośredni usług własnych administratora danych, rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa reklamacyjna, archiwizacja i statystyka.

Okres przechowywania danych
Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy, wykonanej usługi dotyczącej dostarczenia zakupionego towaru, będziemy przechowywać przez czas określony przepisami prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (marketing) do czasu wniesienia sprzeciwu.

Podstawy prawne przetwarzania
Obowiązek prawny / Wykonanie umowy bądź dostarczenie zamówieniowego towaru / uzasadniony interes Administratora

Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie

Źródła danych i uzyskiwane dane
Podmiot, który zawarł umowę dostarczenia zamówionego towaru, dane przekazane za pomocą formularza kontaktowego w celu dostarczenia zamówionego towaru.

Prawa związane z przetwarzaniem danych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punktach powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych było związane z warunkiem wykonania umowy / usługi oraz wymogiem przepisów prawa.

Realizacja praw w zakresie Twoich danych osobowych przetwarzanych przez INOVATIV S. C.

W związku z tym, że posiadamy Twoje dane przysługują Ci prawa związane z ich przetwarzaniem wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące trybu zgłaszania i realizacji żądań realizacji Twoich praw.  

Jak należy zgłosić żądanie realizacji moich praw odnośnie przetwarzania danych osobowych?

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • drogą elektroniczną:  na adres mailowy: biuro@inovativ.pl                 
 • drogą telefoniczną: tel. 731 315 889
 • poprzez formularz kontaktowy,
 • osobiście w siedzibie firmy

Z jakich praw mogę skorzystać?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo do wycofania zgody,
 4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Jakie informacje powinno się zamieścić w zgłoszeniu?

Aby móc przyjąć Twoje zgłoszenie i móc je przeanalizować, a także przygotować na nie odpowiedź musimy wiedzieć:

 • kim jesteś
 • z jakiego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać
 • jaka jest preferowana forma otrzymania odpowiedzi

Jak długo będę czekać na odpowiedź/realizację żądania?

Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy następujący czas realizacji:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych 30 dni
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuacja 30 dni
 • prawo dostępu do danych 30 dni
 • prawo żądania sprostowania danych 14 dni
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 30 dni
 • prawo żądania usunięcia danych (‘prawo do bycia zapomnianym’) 30 dni
 • prawo do przenoszenia danych 30 dni

Koszty realizacji moich praw?

Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. W przypadku prawa dostępu do danych, zastrzegamy sobie jednak zgodnie z przepisami prawa, możliwość pobrania opłaty za kolejne kopie danych będące wynikiem realizacji prawa wynikającego z art. 15 RODO.

Czy każde moje żądanie zostanie zrealizowane?

Każde zgłoszone żądanie zostanie przekazane do analizy. W wyniku tejże analizy będzie sporządzona odpowiedź dotycząca jego realizacji, którą od nas otrzymasz. Jednocześnie pragniemy poinformować, że wynikiem analizy może być odmowa realizacji zgłoszonego żądania w przypadku, gdy okaże się ona niezasadna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W jaki sposób mogę odwołać wyrażone zgody marketingowe?

Wyrażone zgody marketingowe możesz odwołać w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną:  na adres mailowy: biuro@inovativ.pl                 
 • drogą telefoniczną: tel. 731 315 889
Call Now Button