Od wschodu do zachodu słońca – Częstochowa 5,5 kWp

Brak połaci dachu zorientowanej na południe nie dyskwalifikuje domu z rozważań o fotowoltaice. Dzięki zastosowaniu dwuobwodowego falownika austriackiej firmy Fronius mogliśmy podzielić instalację pomiędzy połacie wschodnią i zachodnią. Dwa niezależne MPPT falownika sprawiają, że każda z połaci reaguje na oświetlenie indywidualnie i nie występuje spadek mocy spowodowany zacienieniem jednaj z połów. Tym samym możliwe jest maksymalne wykorzystanie strony wschodniej przed południem i zachodniej po południu oraz eliminuje efekt szczytu produkcji w południe. Zyskujemy wtedy bardziej równomierny rozkład pozyskiwanej energii, co skutkuje mniejszą ilością nadwyżek oddanych do sieci i większym zużyciem bieżącym.

Zainstalowaliśmy 20 monokrystalicznych modułów o mocy 275 Wp. Sercem instalacji jest trójfazowy, dwuobwodowy falownik Fronius Symo o mocy 3,7 kW. Falownik może być mniejszej mocy ponieważ nie występuje wyraźny południowy szczyt.

Sprawdź ile energii produkuje ta instalacja teraz!

Call Now Button