Instalacja fotowoltaiczna w firmie bez koncesji

Obecne warunki prawne wymagają, aby firmy produkujące i sprzedające energię z mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci energetycznej posiadały koncesję Urzędu Regulacji Energetyki na sprzedaż energii. Uzyskanie koncesji wymaga przygotowania około 20 dokumentów i jest kłopotliwe, szczególnie w porównaniu do wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Nasza firma dysponuje wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu sieciowych instalacji fotowoltaicznych wyposażonych w system inteligentnego zarządzania energią produkowana przez instalację. System ten zapobiega oddaniu energii do sieci, a zatem eliminuje konieczność ubiegania się o koncesję.

Prezentowany schemat instalacji przedstawia zmodyfikowaną instalację sieciową, która dzięki systemowi inteligentnego zarządzania energią nie oddaje energii do sieci. System składa się z dodatkowego urządzenia sterującego i  dodatkowego licznika energii elektrycznej zużywanej przez odbiorniki w budynku. System ten zarządza pracą falownika sieciowego przekształcającego prąd z baterii słonecznych. Sterownik w czasie rzeczywistym monitoruje zużycie energii w budynku i dostosowuje moc falownika do rzeczywistego obciążenia faz. Sterownik może także skierować nadmiar prądu bezpośrednio na dodatkowy odbiornik np. grzałkę, aby w pełni wykorzystać dostępną energię.
W ten sposób sterownik może płynnie dostosowywać moc falownika, aby pokryć zapotrzebowanie na energię w budynku, nie wprowadzając energii elektrycznej do sieci. W nocy układ nie wpływa na pracę odbiorników. W wypadku awarii sieci publicznej falownik wyłącza się dbając o bezpieczeństwo osób pracujących przy sieci. W przyszłości, jeżeli powstaną odpowiednio korzystne warunki prawne, możliwe jest odsprzedawanie nadmiaru energii do sieci energetycznej, zmieniając ustawienia systemu.

Schemat systemu inteligentnego zarządzania energią:

mikroinstalacja bez koncesji inovativ

 

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania informacji na temat

instalacji fotowoltaicznej bez koncesji dla firm!

883-741-137       731-839-889