Program dofinansowania PROSUMENT

prosumentW ramach programu Prosument  mogą Państwo uzyskać wsparcie finansowe na systemy fotowoltaiczne o zainstalowanej szczytowej mocy elektrycznej do 40 kW.

Faza pilotażowa programu w 2015 roku to okazja na otrzymanie największego wsparcia, gdyż w kolejnym latach procentowa wartość dofinansowania będzie mniejsza.

Nasza firma zapewnia kompleksową obsługę projektów wraz ze wsparciem w kwestiach pozyskania dotacji a następnie przyłączenia instalacji do sieci publicznej.

Dofinansowanie dla instalacji fotowoltaicznych w okresie pilotażowym ustalono na poziomie 40%, a w następnych latach na 30%. Finansowanie inwestycji odbywa się w formie kredytu na 100% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji.

 Oprocentowanie kredytu w skali roku to 1%, a zobowiązanie może być zaciągnięte na maksymalnie 15 lat. Realizacja inwestycji musi trwać do 18 miesięcy.

Beneficjentami programu mogą być:
a) osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

b) jednostki samorządu terytorialnego, które zrealizują inwestycje w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych lub zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Dla instalacji fotowoltaicznych kwota dofinansowania może wynosić maksymalnie:

  • dla osób fizycznych:

a) dotacja w wysokości 40%;
b) maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji 100 000 zł.

  • dla spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych:

a) dotacja w wysokości 40%;
b) maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji 300 000 zł.

 

Źródła energii elektrycznej dofinansowane są w wysokości 40% w 2015 roku, a w następnych latach na 30% i są to:

a) systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
b) małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
c) mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Źródła ciepła dofinansowane są w wysokości 20% w 2015 roku, a w następnych latach na 15% i są to:

a) źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
b) pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
c) kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt.

Dotacje na źródła energii elektrycznej i źródła ciepła można ze sobą łączyć np. kredyt z dofinansowaniem na instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła.

Nasza firma zapewnia kompleksową obsługę projektów wraz ze wsparciem w kwestiach pozyskania dotacji, a następnie przyłączenia instalacji do sieci publicznej.

Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnego skonfigurowania instalacji

spełniającej wymagania programu PROSUMENT!

 

883-741-137       731-839-889