Program dofinansowania OZE na terenie miasta Warszawy

Dzięki uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy możliwe jest uzyskanie dofinansowania inwestycji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie m.st. Warszawy.

Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej należy składać w do dnia 31 marca 2015 roku, a realizacja inwestycji musi nastąpić w 2015 roku.

Beneficjentami dofinansowania w wysokości do 40% kosztów realizacji inwestycji programu mogą być:

  • osoby fizyczne;
  • osoby prawne;
  • przedsiębiorcy;
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Beneficjentami dofinansowania w wysokości do 80% kosztów realizacji inwestycji programu mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego – dofinansowanie w wysokości do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

Dofinansowanie inwestycji obejmuje zakup i montaż następujących Odnawialnych Źródeł Energii:

  • instalacji fotowoltaicznych, maksymalna wartość dotacji to 15 000 zł;
  • kolektorów słonecznych, maksymalna wartość dotacji dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą to 15 000 zł;
  • kolektorów słonecznych, maksymalna wartość dotacji dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą to 40 000 zł;
  • pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym, maksymalna wartość dotacji to 40 000 zł.

Nasza firma zapewnia kompleksową obsługę projektów wraz ze wsparciem w kwestiach pozyskania dotacji, a następnie przyłączenia instalacji do sieci publicznej.

Zapraszamy do kontaktu w celu bezpłatnego skonfigurowania instalacji

spełniającej wymagania programu m.s.t. Warszawy!

883-741-137       731-839-889